Triglavski narodni park

Triglavski narodni park, naš edini narodni park, v letošnjem letu praznuje pomembni obletnici; 60 let od prvega poimenovanja oz. uporabe imena 'Triglavski narodni park', ki je leta 1961 sicer obsegal 'le' območje Doline Triglavskih jezer ter 40 let od sprejetja prvega Zakona o TNP. V javnem zavodu Triglavski narodni park so v počastitev obletnic v letošnjem letu pripravili pester program dogodkov, ki jim lahko sledite tudi na spletni strani parka: www.tnp.si.

Jestivala se sodelavci javnega zavoda TNP udeležujejo s programom za otroke, in sicer si na stojnici lahko ogledate novo mobilno didaktično razstavo z naslovom 'Povezanost', kjer ima glavno vlogo divji petelin.