Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin

 Društvo nepretrgoma, vse od leta 1974 goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na tolminskem in v njegovi okolici.  

 

Aktivno sodeluje pri organizaciji zaokroženih celot razstav v Sloveniji in tujini, likovnih ekstemporov in delavnic s prepoznavno platformo, ki se realizira skozi daljše časovno obdobje s predstavitvami posameznih, vsebinsko zaključenih enot. Z delovanjem in letno realizacijo projektov prispeva k oblikovanju skupnega slovenskega in posredno evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med kulturnimi izvajalci in institucijami. Združuje likovne ustvarjalce, ki prihajajo iz občin: Tolmin, Kobarid, Kanal ob Soči, Cerkno, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Komen, Renče-Vogrsko, Sežana, Nova Gorica in Goriška Brda. Spodbuja likovno izražanje in s svojim strokovnim pristopom sodelujočim ustvarjalcem nudi kvaliteten izobraževalni in razstavni program. Ponuja možnost in skozi pedagoški pristop spodbuja vključevanje najmlajših ter tako posredno prispeva k razvoju medgeneracijskega dialoga. V društvene aktivnosti so vključene različne oblike promoviranja in spoznavanja Posočja ter dogodkov in oseb iz pretekle in polpretekle zgodovine, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale kulturno podobo naših krajev. Mednarodna in domača priznanja in nagrade, ki jih za svoje delo prejemajo člani društva izkazujejo najvišjo raven ljubiteljskega likovnega ustvarjanja.