Faronika

Da lahko občudujemo in v bodoče tudi okusimo avtohtono soško postrv gre zasluga RD Tolmin, ki svoje delo uspešno opravlja že preko 60 let.

Namen družine je prostovoljno združevanje državljanov z namenom varstva in gojitve avtohtonih in drugih rib, športnega ribolova in upravljanja ribiškega okoliša zaradi varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela človekovega okolja, ter športno rekreativne dejavnosti.

Nova ribogojnica Faronika je v jadranskem porečju edinstvena. V njej bodo vzrejali od 30 do 40 ton odraslih avtohtonih soških postrvi in lipanov, ki bodo v podpori športnega ribolova nadomestile neavtohtone šarenke. Rib bo dovolj tudi za prodajo na trgu. Gostišča bodo lahko prvič ponudila avtohtone ribe.